Συντονιστές ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό

Η εποπτεία της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό ασκείται από συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν συμβουλευτικά ή εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό προσωπικό στην περιοχή ευθύνης τους.

Το έργο των συντονιστών αφορά τους ακόλουθους τομείς  και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων:

Συμβουλευτικός - επιστημονικός - διδακτικός τομέας

Παιδευτική και συμβουλευτική εργασία για τους αποσπασμένους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική παιδεία στο εξωτερικό.

Διοικητικός - κοινωνικός - μορφωτικός τομέας

Διοίκηση των σχολικών μονάδων ή τομέων ποικίλων τύπων και μορφών εκπαίδευσης και παιδείας στο εξωτερικό, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής.

Συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές και το μορφωτικό εκπαιδευτικό σύμβουλο για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Συνεργασία με τις ελληνικές κοινότητες και τις ομοσπονδίες τους, με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες, με τους συλλόγους γονέων, με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, με τις εθνικοτοπικές και άλλες ενώσεις Ελλήνων του εξωτερικού. Για την ενίσχυση, το συντονισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

Γόνιμη επικοινωνία και συνεργασία με τις ξένες διοικητικές - σχολικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Εποπτικός τομέας

Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου με κατάλληλες εισηγήσεις για τη χάραξη εθνικής - εκπαιδευτικής πολιτιστικής πολιτικής στο εξωτερικό.

Το Γραφείο
Δευτέρα 13 Ιουλ 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
 • anc.jpg
 • glossaellinikifeb.jpg
 • photo 2.jpg
 • gr.jpg
 • photo 1.jpg
 • photo 31.jpg

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στην περιφέρεια Νοβοροσίσκ

Εκτύπωση PDF

 

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στην περιφέρεια Νοβοροσίσκ της Νότιας Ρωσίας επισκέφθηκε η Συντονίστρια Εκπαίδευσης από τις 15 έως τις 20 Απριλίου 2016. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Συντονίστρια συνομίλησε με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, δίδαξε με τους εκπαδιευτικούς στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσαας του Νοβοροσίσκ, παρακολούθησε μαθήματα ελλνικής παραδοσιακής μουσικής και αντάλλαξε απόψεις με τους ενήλικες μαθητές/τριες που παρακολουθούν τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας.

 

Στο παίσιο της επίσκεψης, συναντήθηκε με τους προέδρους των Ελληνικών Κοινοτήτων της περιφέρειας Νοβοροσίσκ και συζήτησαν τις προοπτικές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή καθώς και θέματα προγραμματισμού της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Διαπιστώθηκε από όλους το υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικού έργου που επιτελούν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, το πηγαίο και έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες της ανάπτυξης της ελληνόγλωσσης παιδείας.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας

Σκυταλοδρομία Δημιουργικής Γραφής και Φιλαναγνωσίας στα Ελληνικά

Analog Clock

Η βιβλιοθήκη μας: Μετανάστευση-Προσφυγιά

Το τραγούδι "Χώρα Ελλάδα μας γλυκιά" αποτελεί

δημιουργία του Ελληνικού Σχολείου Βουκουρεστίου "ΑΘΗΝΑ"

σε συνεργασία με 11 σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Ενημέρωση ιστοσελίδας: Συντονιστικό Γραφείο Μαριούπολης