ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2019 21:19
Εκτύπωση
Η Ιστοσελίδα του ΣΓΕ στη Μαριούπολη ξεκίνησε μόλις πρόσφατα να ανανεώνεται.Προτεραιότητα θα δοθεί στην έγκαιρη ενημέρωση τωνν εκπαιδευτικών για θέματα που τους αφορούν όπως εκδηλώσεις, καινούργια έντυπα μισθοδοσίας αδειών και ανακοινώσεις.