ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκτύπωση

Υ.Α. Φ151/220830/Α5/23-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4515/30-12-2016)

Τροποποίησης Υπουργικής απόφασης Ειδικών κατηγοριών για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πανεπιστημιακές μονάδες της Ελλάδας.