Επίσκεψη της Συντονίστριας στα Τ.Ε.Γ. της Ρουμανίας

Εκτύπωση

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 η Συντονίστρια Εκπαίδευσης επισκέφθηκε τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στις ελληνικές κοινότητες της Τούλτσεας και του Ιζβουάρελε στη Ρουμανία.

Η Συντονίστρια είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και τους τοπικούς φορείς και να ενημερωθεί για την πορεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, για τις επισόδεις των μαθητών/τριών και για τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις συγκεκριμένες κοινότητες.

Διαπιστώθηκε το υψηλού επιπέδου έργο που επιτελεί τόσο από τις κοινότητες όσο και από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Η Συντονίστρια συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη στο έργο τους.