Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας

Εκτύπωση

Στην προσπάθεια του Συντονιστικού Γραφείου για προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας και τη σύνδεση της ελληνικής ταυτότητας με την ευρωπαϊκή ταυτότητα, το Γραφείο μας βρήκε αγωγό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία στήριξε την προσπάθεια αυτή αποστέλλοντας πληροφοριακό υλικό για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το υλικό αυτό θα διανεμηθεί στα τμήματα ελληνικής γλώσσας των χωρών ευθύνης προκειμένου να προαχθεί και να συσχετιστεί η ελληνική ταυτότητα με την ευρωπαϊκή ιδέα.

Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Πληροφόρησης Πολιτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποστολή του υλικού και ιδιαίτερα τον κ. Θεόδωρο Καλλιάνο και την κ. Αγγελική Καλλιάνου για την προθυμία που έδειξαν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία.

1

Είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι γόνιμη και δημιουργική!