Επίσκεψη της Συντονίστριας στα ιδρύματα της Οδησσού

Εκτύπωση

Από τις 27 έως τις 29 Ιανουαρίου 2016 η Συντονίστρια Εκπαίδευσης παρευρέθηκε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Οδησσού και συζήτησε για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Επισκέφθηκε το 118ο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, το 6ο Σχολείο, το Σχολείο Μαρίνσκι καθώς και τις έδρες της Ελληνικής γλώσσας στο Τμήμα Γλωσσών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οδησσού. Η Συντονίστρια ενημερώθηκε για την πορεία της διδασκαλίας των Ελληνικών από τις αποσπαμένους εκπαιδευτικούς καθώς και από τις Κοσμήρες των Σχολών.