Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στην περιφέρεια Νοβοροσίσκ

Εκτύπωση

 

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στην περιφέρεια Νοβοροσίσκ της Νότιας Ρωσίας επισκέφθηκε η Συντονίστρια Εκπαίδευσης από τις 15 έως τις 20 Απριλίου 2016. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Συντονίστρια συνομίλησε με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, δίδαξε με τους εκπαδιευτικούς στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσαας του Νοβοροσίσκ, παρακολούθησε μαθήματα ελλνικής παραδοσιακής μουσικής και αντάλλαξε απόψεις με τους ενήλικες μαθητές/τριες που παρακολουθούν τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας.

 

Στο παίσιο της επίσκεψης, συναντήθηκε με τους προέδρους των Ελληνικών Κοινοτήτων της περιφέρειας Νοβοροσίσκ και συζήτησαν τις προοπτικές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή καθώς και θέματα προγραμματισμού της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Διαπιστώθηκε από όλους το υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικού έργου που επιτελούν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, το πηγαίο και έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες της ανάπτυξης της ελληνόγλωσσης παιδείας.