Συνέντευξη της Συντονίστριας στο Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης

Εκτύπωση
Συνέντευξη παραχώρησε η Συντονίστρια Εκπαίδευσης στην εφημερίδα του Πανεπσιτημίου της Φιλιππούπολης κατά την επίσκεψή της στη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, συζητήθηκαν θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και πολιτισμού καθώς και το έργο του Συντονιστικού Γραφείου.