Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο

Εκτύπωση

Το Συντονιστικό Γραφείο Μαριούπολης συμμετείχε στις εργασίες του Διεθνές Συνεδρίου με τίτλο "Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια" που διοργανώθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με άλλους Πανεπιστημιακούς φορείς της Ελλάδας από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2017 στην Κομοτηνή. Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων των Παρευξείνιων χωρών και των Βαλκανίων.

Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης παρουσίασε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του Συντονιστικού Γραφείου για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στις χώρες ευθύνης βασισμένα στον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου το οποίο κατατέθηκε από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Γραφείο για το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Στόχος της εισήγησης ήταν να αναδείξει το έργο που επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αλλά και τους προβληματισμούς τους και τις διαπιστώσεις τους. Η εισήγηση κρίθηκε αξιόλογη από τους συνέδριους και προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον του κοινού. Μέρος της εισήγησης παρουσιάζετε παρακάτω:

Περισσότρες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ