Επιμορφωτική συνάντηση επιτόπιων εκπαιδευτικών

Εκτύπωση

Στις 1 Νοεμβρίου η Συντονίστρια Εκπαίδευσης εγκαινίασε μια σειρά συναντήσεων με τους ομογενείς εκπαιδευτικούς της ελληνικής γλώσσας της ευρύτερης περιοχής της Μαριούπολης με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένη γλώσσα κυρίως μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Στη πρώτη αυτή συνάντηση η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας προσεγγίστηκε μέσα από τη μουσική και την ακρόαση γνωστού τραγουδιού. Οι συμμετέχουσες ενεπλάκησαν σε μια πληθώρα από βιωματικές δραστηριότητες που προάγουν τον προφορικό και γραπτό λόγο με αβίαστο τρόπο και με παιγνiώδη μορφή.

Η συνάντηση ήταν άκρως εποικοδομητική και αποτέλεσε το εφαλτήριο για τις μετέπειτα προγραμματισμένες συναντήσεις αλλά και για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τις συμμετέχουσες.

Η σειρά των επιμορφωτικών αυτών δράσεων γίνεται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας.