Σεμινάρια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Εκτύπωση

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Έδρα Ελληνικής Φιλολογίας και Μετάφρασης διοργανώνει σεμινάρια εισαγωγής στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η αποτίμηση της αξίας της, τόσο γλωσσολογικά όσο και πολιτιστικά, και η εξοικείωσή τους με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Τα σεμινάρια είναι ανοικτά προς το κοινό της Μαριούπολης και θα συμμετέχουν καθηγητές της Έδρας, φοιτητές, εκπαιδευτικοί ελληνικής γλώσσας και φιλέλληνες.

acpost