Η Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

Εκτύπωση

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Έδρα Ελληνικής Φιλολογίας και Μετάφασης διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων με θέμα "Η Τεχνολογία στην Εκπαίδευση". Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.

tpe1