Η Σοφίτα των Χριστουγέννων

Εκτύπωση

Εκεί σε μια σοφίτα...

Στη σοφίτα του Σχολείου...

του Ελληνικού Σχολείου της Σόφιας...

μια βραδιά...

η σοφίτα μεταμορφώθηκε...

μεταμορφώθηκε σε Σοφίτα των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!