Απονομή πτυχίων ελληνομάθειας

Εκτύπωση

Ο Πρέσβυς της Ελλάδος στο Μαυροβούνιο κ. Σωτήριος Αθανασίου απένειμε στις 6 Οκτωβρίου τα πτυχία ελληνομάθειας για το σχολικό έτος 2014-2105 στους μαθητές του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας "Μαξιμ Γκόρκι" που λειτουργεί στην Ποντγκόριτσα. Στην τελετή παρέστησαν 14 μαθητές, η Πρόξενος της Ελλάδος στο Μαυροβούνιο κα Μαρία Αλέρτα και ο εκπαιδευτικός κ. Απόστολος Σπυρίδης.

2