Τμήμα Προσχολικής Αγωγής στο Σύλλογο Ελλήνων Μαριούπολης

Εκτύπωση

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 έγινε η έναρξη του τμήματος προσχολικής αγωγής στην Ελληνική Γλώσσα με τη συνεργασία του Συλλόγου Ελλήνων Μαριούπολης, του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μαριούπολη και του Συντονιστικού Γραφείου. Το τμήμα απευθύνεται τόσο σε ελληνόγλωσσα όσο και σε αλλόγλωσσα παιδιά νηπιακής ηλικίας που θέλουν να μάθουν και να εξελίξουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Τα μαθήματα γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα την οποία εξόπλισε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μαριούπολη.

pre